Regulamin sklepu Malina DOLLHOUSE

   

§1 DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:

1. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem malina-dollhouse.com w zakładce “Regulamin sklepu”

4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.malina-dollhouse.com

5. Sprzedawca – 

Agnieszka Urban 

ul. Poziomkowa 19

56-100 Wołów

Polska 

NIP 9910296344

REGON 385011399

   

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu, świadcząc na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.

2. Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu. Przedstawione są tam produkty gotowe oraz produkty na zamówienie.

3. Regulamin przedstawia zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego

4. Do korzystania ze Sklepu oraz dokonania zakupu w Sklepie potrzebny jest komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

5. Warunkiem zakupu produktu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

6. Podczas zakupu konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email przez Klienta.

7. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.

8. Produkty prezentowane na stronie internetowej to rękodzieło, przeznaczone dla osób od 14 roku życia.

§3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą Sklepu na rzecz Kupującego.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

3. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie konta. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu.

4. Kupujący może utworzyć konto użytkownika, do którego będzie się logował za pomocą adresu e-mail oraz hasła. W koncie użytkownika będą przechowywane dane Kupującego oraz historia zamówień składanych w Sklepie. Sprzedawca w takim wypadku świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie.

5. Założenie konta w Sklepie odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu. Z chwilą przesłania formularza zostaje zawarta umowa o prowadzenie konta w Sklepie między Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący może wypowiedzieć umowę w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto.

6. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

   

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w Sklepie jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość.

2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

4. Wszelkie informacje dotyczące produktów można uzyskać pisząc wiadomość na adres mailowy malinadollhouse@gmail.com lub telefonicznie pod nr 668 154 568.

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.

6. Przy składaniu zamówienia na produkty na zamówienie wymagana jest zapłata z góry za zamówienie.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych dla produktów gotowych oraz około 4 tygodnie dla produktów na zamówienie.

8. Przez realizację zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki przewoźnikowi lub przekazanie towaru do odbioru osobistego.

§5 FORMY DOSTAWY, KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres podany w zamówieniu lub przekazany do odbioru osobistego.

2. Koszty wysyłki pokrywa kupujący, chyba, że Sprzedawca określi inaczej.

3. Kupujący ma do wyboru różne formy dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Cena zależy od rodzaju dostawy i wielkości przesyłki oraz określona jest każdorazowo przy składaniu zamówienia. Aktualne ceny dostawy są ujęte w zakładce “Wysyłka i zwroty”.

4. W przypadku wyboru innego przewoźnika lub wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zamówienia w celu ustalenia kosztów dostawy.

5. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem zamówienia.

6. Odbiór osobisty nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

7. W celu odbioru osobistego Kupujący powinien się skontaktować ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu odbioru. Dane do kontaktu zawarte są w zakładce „Kontakt”.

8. Towar będący w magazynie wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych, produkty na zamówienie w ciągu 4 tygodni od złożenia zamówienia. Za złożenie zamówienia uznaje się datę zaksięgowanie wpłaty na konto Sprzedającego.

§6 PŁATNOŚCI

1. Dostępne są metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: 

Agnieszka Urban, ul. Poziomkowa 19, 56-100 Wołów, Polska,

Nr konta PLN - ING Bank Polski 38 1050 1575 1000 0097 2335 8892

Nr konta EURO - ING Bank Polski 54 1050 1575 1000 0097 2336 3454

b. PayPal

c. płatność kartą

d. przelew elektroniczny - przelewy24

e. płatność gotówką przy odbiorze osobistym

f. płatność przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem

2. Przy płatności przelewem tradycyjnym czekamy 7 dni na zaksięgowanie wpłaty. W tym czasie towar jest rezerwowany. Jeśli po 7 dniach roboczych nie ma wpłaty od kupującego, zamówienie jest anulowane.

3. Przy płatności za pobraniem należy opłacić towar przy odbiorze paczki.

   

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny.

2. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić druk odstąpienia od umowy i podpisany własnoręcznie przesłać drogą mailową jego skan na adres malinadollhouse@gmail.com. Po otrzymaniu druku potwierdzimy jego otrzymanie.

3. W ciągu 14 dni od przesłania druku odstąpienia od umowy produkt należy spakować i wysłać na adres: 

Agnieszka Urban, 

ul. Poziomkowa 19, 

56-100 Wołów, 

Polska.

4. Zwracane produkty muszą być w stanie nienaruszonym, nie mogą nosić śladów użytkowania.

5. Po otrzymaniu przesyłki zwrócimy koszt produktów oraz koszt najtańszej możliwej przesyłki dostępnej w Sklepie, jeśli nie korzystałeś/aś z darmowej przesyłki.

6. Przy produktach wykonywanych na zamówienie prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

§8 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Produkty objęte są 24-miesięczna rękojmią liczoną od dnia osobistego odebrania produktu lub dostarczenia przesyłki.

2. Reklamacje należy składać na adres mailowy malinadollhouse@gmail.com.

3. Składając reklamację należy dostarczyć przesyłkę wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, wysłanym wcześniej mailowo.

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki do sprzedającego.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6. Klient traci uprawnienia określone w punkcie 5. niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem oraz dostarczenie reklamowanego produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zawiadomienia.

7. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu, koszt wysyłki pokrywa klient.

§9 DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1. Administrator -  Agnieszka Urban, ul. Poziomkowa 19, 56-100 Wołów, Polska.

1.2. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem malina-dollhouse.com

1.3. Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem malina-dollhouse.com

1.4. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

1.5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Dane osobowe

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2.2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter oraz formularza kontaktowego.

2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

2.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2.5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.

2.6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.

2.7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata od jej zakończenia.

2.8. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim).

2.9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

3. Prawa użytkownika

3.1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

a. prawo dostępu do danych

b. prawo do poprawienia danych

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

3.2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

3.3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: malinadollhouse@gmail.com    

4. Gromadzone informacje

4.1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

4.2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

4.3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

4.4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

4.5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4.6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

4.7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4.8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

a. Google Analitysc - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

b. Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

4.9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

4.10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje je w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie)

e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

6.2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: malinadollhouse@gmail.com
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2021 r.